Vols una adreça de correu @salelles.cat ?


No esperis més i demana-la ja!
Ara pots tenir la teva adreça de correu electrònic @salelles.cat
Malauradament no és gratuïta, però només costa 18 € l'any!
I si en vols més, les successives per 7 raquítics € cada una.

Ajuda a l'Associació de veïns amb les despeses de manteniment del web i a l'hora fes saber a tothom que estàs orgullós de pertànyer al poble de Salelles.

 
Com?:
- Omple el formulari de
contacte.
- Digue'ns quin nom vols* i com contactar amb tu.

 
* Subjecte a disponibilitat.
 
CONDICIONS d'US 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
-  El contracte dona dret a utilitzar l'adreça durant un any.
-  El preu per la primera bústia es de 18€, i les successives, 7€ cada una, per als socis.
-  Pels NO socis, el preu és de 25 € la primera i 12 € la segona i successives.
-  El pagament es farà efectiu al moment de donar l'alta, mitjançant transferència o càrrec al número de compte que ens faciliteu. (El mateix de la quota de soci).
-  Els noms es concediran sempre i quan estiguin disponibles.
-  La junta de la Associació de veïns es reserva el dret de no concedir-lo si considera que el nom pot ser ofensiu o de mal gust